Kościół św. Katarzyny

Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej

Matka Boża Skalmierzycka
koronowana
4 września 1966 roku

Diecezja Kaliska

Obraz MB

Obecny, murowany kościół parafialny pw. św. Katarzyny pochodzi z końca XVIII wieku. Jest budowlą jednonawową i z bocznymi kaplicami tworzy kształt krzyża. W ołtarzu głównym mieści się obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy i tutejszej parafii. Kult Maryi w Skalmierzycach datuje się od XV wieku, a rozwinął się w wieku następnym. Jego dowodem są liczne wota. Do najcenniejszych należą: srebrny ryngraf z roku 1634, darowany przez króla Władysława IV w podzięce za zwycięstwo nad Turkami, i wotum z 1655 roku od mieszkańców Kalisza za zwycięstwo nad Szwedami pod Kościelną Wsią.
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem zajmuje centralne miejsce w drewnianym ołtarzu kaplicy Matki Bożej, którego mensę pokrywa płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy, wykonana przez Józefa Wawrzyńczaka w 1893 roku. Duży (104 × 154 cm) obraz Matki Bożej pochodzi prawdopodobnie z XV lub XVI wieku. Należy on do najpiękniejszych wizerunków maryjnych na ziemiach polskich. Maryja o pięknym, delikatnym uśmiechu trzyma na lewej ręce Jezusa, a w prawej symbol władzy królewskiej – berło. W tle widać anioły – stąd nazwa obrazu – Skalmierzycka Królowa Aniołów. Maryja i Jezus przybrani są w kute w srebrze, pozłacane sukienki z motywami aniołów i kwiatów, wysadzane rubinami i perłami. Nad ich głowami umieszczone są złote korony wysadzane kamieniami szlachetnymi. Do końca lat 80. XX wieku obraz był zasłaniany kopią, ale na początku lat 90. wykonano dużą kopię srebrną wotum Władysława IV i ono jest obecnie zasłoną obrazu.

Skalmierzyce_3.jpg
Skalmierzyce_7.jpg
Skalmierzyce_8.jpg
Skalmierzyce_4.jpg
Skalmierzyce_5.jpg
Skalmierzyce_6.jpg